3D printing er maskiner som lage fysiske ting ut i fra et digitalt design.  Hva som helst kan blir 3D printet, for eksempel: alt fra leker til barn til større ting som hus, bygninger. Utviklingen av denne teknologien vil gjør det enklere og mer effektivt og produsere ting. 3D- printing blir også brukt til å produsere reservedeler, ulike verktøy og klær, men også innen medisin. En videre utvikling av denne teknologien kan i senere tid redde også liv.

 Ved bruk av 3D- printing i medisin kan en printe kroppsdeler, organer og celler.  I følge forskning.no døde tolv pasienter i 2014 i Norge mens de ventet på donor. Det er lang kø med pasienter som er alvorlige lunge og hjertesyke i verden som er avhengig av donasjoner. Med 3D- printing kan en printe kunstig hjerte eller lunge. Noe som kan redde mange liv der ute.

Norge har allerede tatt i bruk 3D- printing  på mange måter. Når det kommer til 3D- printing er det en full utvikling av  printing av celler og beinvev til kunstige kjeder. Forskerer har også lykkes med printe deler av organer som hjerte, levere og nyrer for hjelpe pasienter i nød.

Marley L

Hentet fra: https://forskning.no/medisin/slik-skal-3d-printing-redde-liv/376437

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *