I de siste dagene har jeg hatt både forelesninger og vært gjennom et kurs som er laget av professor Arne Krokan i digital markedsføring. Noe av det jeg har gått gjennom i kurset er     « Digitaltransformasjon og bærekraft». I dette blogg innlegget skal jeg skrive litt om FN sitt bærekraftmål som er utrydde sult. Jeg skal skrive litt om hvordan vi kan utrydde sult ved hjelp av teknologi og kunstig intelligens på en bærekraftig måte.

Folk sulter: Verdens befolkning vokse mer og mer etter tiden går. Befolkningsveksten var på sitt høyeste i 1970, men i 2020 hadde vi allerede passert 7.7 milliarder mennesker. Befolkningen vokser og jorda trenger også flere ressurser for at vi skal leve et bra liv. I følge FNs bærekraftmål 2 som er: Utrydde sult, har vi i dag mer enn 820 millioner mennesker i verden som lider av sult.  Grunner til det kan være fattigdom, krig og  naturkatastrofer.

FN skriver også at det finnes nokk mat til å fordele på hele befolkningen i verden. For at alle har mat og kan spise seg mett må vi fordele ressursene på en bra måte. Ressurser i jordbruk og produsere mat på en mer bærekraftig måte kan være en bra alternativ for å utrydde sult i verden.

Kunstig intelligens kan være svaret: Ved hjelp av teknologi kan vi produsere mat på en mer effektiv måte enn før. Kunstig intelligens kan været svaret på å utrydde sult. Med den utviklingen av kunstig intelligens kan vi produsere mat mer effektiv og bærekraftig.  I følge NMBU: «Norges miljø- og biovitenskapelig Universitet» er i ferd med å utvikle roboter som finner de beste og sunneste råvarene. Utvikligen av den teknologi vil gi oss bedre mat tilbud billigere og mer bærekraftig. Den første utvikligen av robotene plukke jordbær og med platebehandling mot sykdom. Den har mange sensorer som måler på en best. Dette kan gjør at det blir mindre arbeid å plukke og produsere mat og maten vi kan ha tilgang til er trygg og sunnere.

En videre utvikling av matproduksjon kan også være 3D printing av mat.  NASA begynte å eksperimentere 3D- printing av mat allerede i 2006. Det fins mange muligheter som gjør det mulig å produsere mer mat enn tidligere. Kunstig intelligens vil hjelpe oss veldig med mat produksjonen i verden.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult

nmbu.no/aktuelt/node/42549

https://www.ntfe.no/journal/2019/2/tfe-2019-02b-1711/3D-printing_av_mat_%E2%80%93_hvor_langt_har_teknologien_kommet_i_dag

Bildet lasted ned fra: https://unsplash.com/photos/WD7BoqPrjYE

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *