Grønnvekst strategitrappa

Den grønnvekst strategi trappen hjelpe bedrifter og virksomheter på å gjør flere bærekraftige tiltak. Trappen består av 6 trinn og vil hjelpe bedrifter med å gå  fra grå vekst til grønnvekst igjennom tid.  Selv om det er stadig flere bedrifter som gjør endringer for å bli mer bærekraftig, er det også flere som fortsatt har en grå vekst forretningsmodell. Den grønne trappen er laget av Per Espen Stoknes og er en modell for å gripe muligheter og hjelpe bedrifter å gå over til grønnere vekst.

Bildet er hentet fra (Stoknes, Den grønne trappen 2019)

Grå og grønn vekst

Per Espen Stoknes beskriver Grå vekst som en økonomisk vekst som følge klima og miljøbelastninger. Stoknes beskriver også at en evig grå vekst på en begrenset klode vil være umulig. Derfor er det viktig for flere virksomheter å gjør en forandring over til grønnvekst. Den grønnvekst strategitrappen er noe som de fleste bør holde seg til for å få en grønnere virksomhet. Når en virksomhet er på en grønn vekst så følge det ikke til med klima og miljøbelastninger når de øker økonomisk.

Bilde hentet fra putsj.no

De ulike stegene ved Grønnvekst strategitrappa

Steg 1 utvendige tiltak

Utvendige tiltak er det første trinnet på grønnvekst strategitrappa. Trinnet handle kort og enkelt om hvordan bedriften som bedrift kan gjør det synlig for sine kunder at de er på vei mot en grønnere retning.

Steg 2 Hus rengjøring

Steg 2 er  hus rengjøring, og handle kort og enkelt om at bedriften må jobbe på en bærekraftig måte. Gjør ulike grep og endringer innen bedriften som er bærekraftig.  Et eksempel på det kan være resirkulering, følge miljøregler redusere avfall og har ulike tiltak innen bedriften.

Steg 3 Leverandør krav

Etter å ha gjort et grep innen bedriften går steg 3 ut på å stille ulike krav til samarbeidspartnere og leverandører.  

Steg 4 Driftsomlegging

Driftsomlegging handler om hvordan virksomheten kan levere verdi med minst mulig ressurser.  Hvordan bedriften kan gjør endringer for å levere verdi til kunden som er bærekraftig.

Steg 5 Forny produktportefølje

Steg 5 handler om hva du som bedrift leverer.  Forny produktportefølje går ut på at bedriften bytter produkter til mer miljøbasert og bærekraftige produkter.  Få vekk produkter som er veldig ressurskrevende og erstatte med nye som er bærekraftig og krever mindre ressurser.

Steg 6 forretningsmodell

For at vi skal gå over til en bærekraftig virksomhet er det viktig at bedriften skaffer seg en ny forretningsmodell.

Kilder:

https://putsj.no/artikkel/gronn-vekst-mulig-eller-umulig

Per Espen Stoknes, feb. 2019.(Kapittel i Christensen, red, 2019, Bedriften, Oslo Universitetsforlaget)

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/finnes-genuin-gronn-vekst/

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *